АГРОЗНАЊЕ

Od 1999. godine, paralelno sa razvojem kurikuluma i uvođenjem postdiplomskih studija na Fakultetu, pokrenuta je i procedura organizovanja i registracije Fakulteta kao izdavača jednog naučnog časopisa, sa odgovarajućom periodikom. Sama procedura organizovanja i dobijanja neophodnih zakonskih ovlaštenja i saglasnosti, trajala je više od godinu dana. Konačno, 2000. godine, časopis je registrovan pod nazivom „Agroznanje“.


Свеска 19, Бр. 4 (2018): Агрознање / Agro-knowledge Journal


Слика насловнице броја