NOVI PODACI I DISTRIBUCIJA SAPROKSILNIH VRSTA TVRDOKRILACA (COLEOPTERA) OD ZNAČAJA ZA USPOSTAVU EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000, NA TERITORIJI NACIONALNOG PARKA SUTJESKA I ŠIREM PODRUČJU PLANINE ZELENGORE

##article.authors##

  • Dejan Kulijer
  • Iva Miljević

##article.abstract##

Direktiva o staništima Evropske unije predstavlja jedan od temelja evropskog zakonodavstva u oblasti
zaštite prirode i zaštite biodiverziteta. Ona definiše uspostavljanje mreže posebnih područja za očuvanje
biodiverziteta, koja su poznata kao Natura 2000 područja, u cilju osiguranja dugoročnog opstanka najvrednijih
i najugroženijih vrsta i staništa Evrope. Direktiva u Dodatku II navodi 38 vrsta tvrdokrilaca čije
očuvanje zahtijeva određivanje posebnih područja za zaštitu.
U ovom radu prezentovani su podaci o taksonima tvrdokrilaca (Coleoptera) iz Dodatka II Direktive o
staništima Evropske unije, a koji su do sada registrovani na području Nacionalnog parka „Sutjeska“ i
širem području planine Zelengore.
Terenskim istraživanjem sprovedenim u 2015. i 2016. godini identifikovana su četiri taksona tvrdokrilaca
navedena u Dodatku II Direktive o staništima Evropske unije: Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763),
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758), Morimus asper funereus Mulsant, 1862 i Rosalia alpina (Linnaeus,
1758), dok su vrste Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 i Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) poznate u
istraživanom području samo na osnovu literaturnih podataka, odnosno zbirki Zemaljskog muzeja Bosne
i Hercegovine. Ukupno je registrovano 30 nalaza navedenih taksona tvrdokrilaca sa 20 lokaliteta, od
čega je 19 nalaza prikupljeno tokom terenskih istraživanja u 2015. i 2016. godini.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-13

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ