FAUNA VILINIH KONJICA (ODONATA) PLANINE ZELENGORA I NACIONALNOG PARKA SUTJESKA

Authors

  • Dejan Kulijer
  • Iva Miljević

DOI:

https://doi.org/10.7251/GSF1726023K

Abstract

Visokoplaninska staništa u Bosni i Hercegovini (BiH) su često izolovana i teško pristupačna, zbog čega
je njihova fauna vilinih konjica sve do danas ostala gotovo potpuno neistražena. Cilj ovog rada bio je
dati prvi pregled faune vilinih konjica Zelengore i Nacionalnog parka Sutjeska, jednog od odonatološki
najznačajnijih područja u zemlji.
U fauni vilinih konjica Zelengore i NP Sutjeska registrovano je ukupno 35 vrsta, što predstavlja 55%
faune ovog reda insekata u BiH. U rad su, uz podatke istraživanja provedenih u 2015. i 2016. godini,
uključeni i neobjavljeni podaci autora prikupljeni između 2009. i 2014. godine, literaturni podaci te
podaci muzejskih kolekcija Zemaljskog muzeja BiH. Prikupljeno je ukupno 457 nalaza sa 53 lokaliteta,
od čega je preko 76% novih podataka. Prema broju lokaliteta najzastupljenije vrste na istraživanom
prostoru su: Cordulegaster bidentata Selys, 1843 (26), Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) (23), Aeshna
grandis (Linnaeus, 1758) (15), Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 (15) i Enallagma cyathigerum
(Charpentier, 1840) (14), dok su lokaliteti sa najvećim brojem vrsta: Orlovačko jezero (22), Gornje Bare
(20) i Donje Bare (19). Ova jezera su ujedno i lokaliteti sa najvećim brojem ugroženih i zaštićenih vrsta.
Najznačajnije pronađene vrste su: Coenagrion scitulum (Rambur, 1842), Coenagrion hastulatum (Charpentier,
1825), A. grandis, Aeshna juncea (Linnaeus, 1758), Somatochlora metallica (Vander Linden,
1825), Cordulegaster heros Theischinger, 1979, C. bidentata i Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758).
Za reliktne vrste, C. hastulatum i S. metallica, planinska jezera Zelengore su jedino poznato stanište u
BiH. Za vrste A. grandis i A. juncea ova jezera predstavljaju najznačajnija staništa u zemlji. Među registrovanim
vrstama, 30 se nalazi na Crvenoj listi zaštićenih vrsta u Republici Srpskoj, a registrovane su i sve
tri vrste navedene na Crvenoj listi Federacije BiH. Cordulegaster heros je vrsta sa Dodatka II i IV Direktive
o staništima Evropske unije i ranjiva (VU) vrsta Mediterana.

Published

2017-12-13

Issue

Section

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ