ФРЕКВЕНТНОСТ САОБРАЋАЈА И ПРЕЛАСЦИ МРКОГ МЕДВЈЕДА (Ursus arctos L.) ПРЕКО САОБРАЋАЈНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНИНЕ РОМАНИЈE

Authors

  • Синиша Цинцар
  • Горан Зубић
  • Александар Тепавац

DOI:

https://doi.org/10.7251/GSF1522015C

Abstract

Мрки медвјед (Ursus arctos L.) има потребе за великим животним простором. Саобраћајнице
узрокују фрагментацију његовог станишта што може довести до изолације појединих дијелова
популације. У раду је анализирана фреквентност саобраћаја као и преласци јединки мрког
медвједа преко саобраћајница на простору планине Романија која је типично станиште мрког
медвједа у Републици Српској. Наши резултати указују да већа фреквенција саобраћаја има за
резултат мањи број прелазака медвјеђе дивљачи преко саобраћајница и обрнуто. За разлику од
појединих држава (Словенија, Хрватска) гдје су саобраћајнице и страдања медвједа на њима,
један од најзначајнијих фактора угрожености локалних популација, током наших истраживања
није примјећено страдање усљед прелазака медвједа преко саобраћајница. Иако смртност
усљед саобраћаја није уочена, саобраћајнице имају одређени негативан утицај на станиште и
популацију мрког медвједа на подручју планине Романије.

Published

2017-12-12

Issue

Section

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ