PROJEKAT „PODRŠKA PROVOĐENJU DIREKTIVE O STANIŠTIMA I DIREKTIVE O PTICAMA U BOSNI I HERCEGOVINI“

##article.authors##

  • Đorđije Milanović
  • Aleksander Golob

##article.abstract##

Rad daje pregled osnovnih rezultata projekta “Podrška provođenju Direktive o staništima i Direktive
o pticama u Bosni i Hercegovini”, završenog početkom 2015. godine. Pored osnovnih ciljeva projekta i
metodologije, detaljno se prikazuje preliminarni prijedlog mreže potencijalnih Natura 2000 područja u
Bosni i Hercegovini sa površinama te prisutnim tipovima staništa i vrstama od značaja za Evropsku Uniju
unutar svakog područja pojedinačno. Rad nudi pregled vrsta i stanišnih tipova sa Aneksa I i II Direktive o
staništima te referentnu listu vrsta ptica sa Aneksa I Direktive o pticama, kao i prijedlog strogo zaštićenih
vrsta na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-12

##issue.issue##

##section.section##

СТРУЧНИ РАДОВИ