ANALIZA PLANOVA U ŠUMSKOPRIVREDNIM OSNOVAMA REPUBLIKE SRPSKE

##article.authors##

  • Zoran Maunaga
  • Vojislav Dukić

##article.abstract##

Analiza planova gazdovanja šumama predstavlja četvrti rad i posljednji je dio ukupne analize kvaliteta
šumskoprivrednih osnova za šume u svojini Republike Srpske. Analizom su obuhvaćeni: plan sječa, plan
iskorišćavanja šuma, plan šumskouzgojnih radova, plan zaštite šuma i ekonomsko-finansijska analiza.
Težište razmatranja bilo je na ekonomski vrijednijim šumama. Pokazalo se da planovi imaju samo formalni
karakter i da nisu upotrebljivi u praksi. Rad je baziran na podacima iz devet šumskoprivrednih osnova.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-12

##issue.issue##

##section.section##

СТРУЧНИ РАДОВИ