АДАПТИВНОСТ АЛОХТОНИХ ДРВЕНАСТИХ БИЉАКА У ГРАДСКОМ ПАРКУ У ДОБОЈУ (РЕПУБЛИКА СРПСКА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА)

##article.authors##

  • Љубица Лукач

##article.abstract##

У раду су представљени резултати истраживања адаптивности алохтоних врста дрвећа и грмља на услове средине у градском парку у Добоју. Подаци су прикупљени на терену од јуна 2011. до новембра 2012. године. Прикупљани су подаци о таксационим елементима, виталности и декоративности и осталим важним елементима. Резултати показују које су врсте добро, а које лоше адаптиране на услове средине у градском парку у Добоју. На крају су изнешени могући разлози лоше оцјене неких врста, као и приједлог мјера које је потребно спроводити приликом уношења алохтоних дрвенастих врста у будућности.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-13

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ