FENOLOGIJA CVJETANJA TRI VRSTE LIPE (Tilia sp.) NA PODRU

##article.authors##

  • Branka Tomić
  • Vanja Daničić
  • Milan Mataruga
  • Branislav Cvjetković

##article.abstract##

Cilj rada je analiza perioda cvjetanja vrsta roda lipa (Tilia sp.)
u toku jedne vegetacione sezone, na području grada Banja Luke. Vrste
obuhvaćene ovim istraživanjem su: krupnolisna, sitnolisna i srebrnolisna
lipa. Terensko istraživanje je sprovedeno na tri lokaliteta: u parku Mladen
Stojanović, Univerzitetskom gradu i na Starčevici. Utvrđene su klimatske,
edafske i orografske karakteristike objekta istraživanja. Navedeni
lokaliteti, iako se nalaze relativno blizu u istom klimatskom području,
pružaju različite ekološke uslove za razvoj i fenologiju istraživanih vrsta.
Praćeno je pet faza cvjetanja, s ciljem da se utvrdi uticaj stanišnih uslova
na fenofazu cvjetanja, te utvrde genetičke različitosti analiziranih stabala.
Rezultati istraživanja pokazuju da početak i trajanje pojedinih faza
cvjetanja istraživanih vrsta, u najvećoj mjeri zavise od vrste i stanišnih
uslova. Na osnovu izvršenih fenoloških osmatranja konstatovane su
razlike u trajanju perioda cvjetanja kod analiziranih stabala unutar istog
lokaliteta. Dobijeni rezultati mogu biti od koristi kod procjene kvaliteta
sjemena i definisanja vremena i načina njegovog sakupljanja.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-13

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ