TAČNOST UTVR

##article.authors##

  • Zoran Maunaga

##article.abstract##

U prethodnom radu bilo je govora o potrebi standardizacije vrsta šuma (klasifikacionih
uređajnih jedinica), kao osnovnom preduslovu za planiranje gazdovanja
uopšte (Maunaga i Dukić, 2013). Tada je konstatovano da veliki problem
u praksi predstavlja različit pristup u izdvajanju i šifriranju gazdinskih klasa.
Zbog toga kategorije šuma predstavljaju sigurniji okvir za (grubo) pra

Downloads

##submissions.published##

2017-12-13

##issue.issue##

##section.section##

СТРУЧНИ РАДОВИ