VELIČINA I VARIJABILITET DEBLJINSKOG PRIRASTA STABALA JELE NA PLANINI BORJA

##article.authors##

  • Goran Jović
  • Vojislav Dukić
  • Branko Stajić
  • Danijela Petrović

##article.abstract##

Veličina i varijabilitet debljinskog prirasta stabala jele analiziran je za područje Borja planine, u čistim
sastojinama jele i u mješovitim sastojinama jele i bukve. Prosječna veličina tekućeg debljinskog prirasta
stabala jele u čistim sastojinama iznosi 2,62 mm, a u mješovitim sastojinama iznosi 2,40 mm. Varijabilnost
debljinskog prirasta, izražena koeficijentom varijacije, u čistim sastojinama je 63% a u mješovitim
sastojinama 75%, odnosno, kada je u pitanju debljinski prirast stabala, može se konstatovati da su homogenije
čiste sastojine. Sa opadanjem vitalnosti i biološkog položaja stabala značajno se smanjuje
debljinski prirast.

Downloads

##submissions.published##

2020-05-26

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ