SPREMNOST URBANOG I RURALNOG STANOVNIŠTVA ZA UKLJUČIVANJE U LANAC SNABDIJEVANJA NEDRVNIM ŠUMSKIM PROIZVODIMA NA PODRUČJU DRVARA

##article.authors##

  • Dane Marčeta
  • Dejan Grahovac

##article.abstract##

U radu je predstavljeno istraživanje kojem je bio cilj da se utvrdi na koji način urbano i ruralno
stanovništvo percipira i koristi nedrvne šumske proizvode (NDŠP). Za primjer je odabrana opština Drvar,
na čijem području je odabrano na bazi vrijednosnog suda i anketirano 60 stanovnika, 30 sa urbanog
i 30 sa ruralnog područja. Pitanja su se ticala njihovog socio-ekonomskog statusa, poznavanja NDŠP,
trenutnog stava prema sakupljanju i preradi i dr. Obrađeni su akti koji tretiraju oblast NDŠP metodom
analize sadržaja. Rezultati su pokazali, između ostalog, da ruralno stanovništvo veći značaj daje šumi
kao izvoru NDŠP od urbanog stanovništva i da je svega 6 ispitanika imalo bilo kakav oblik formalnog
obrazovanja u vezi s poznavanjem NDŠP, te da većina onih koji se bave sakupljanjem to rade više u
svrhu lične upotrebe nego komercijalno. Većina sakupljača sa ruralnog područja na sakupljanju provede
8–20 dan/god., a sa urbanog područja do 7 dan/god. Kada se govori o količini, većina sakupljača sakupi
preko 50 kg/god. Kod sakupljača sa urbanog područja je značajan udio onih koji sakupe do 10 kg/god.
Većina ispitanika sa urbanog područja smatra da će najveći problem oko sakupljanja NDŠP u budućnosti
predstavljati klimatske promjene, dok ispitanici sa ruralnog područja smatraju da će najveći problem
u budućnosti ipak biti smanjenje površine pod šumom. Dostupnost u prirodi i niski početni troškovi
mogu podstaknuti pojavu malih preduzeća koja mogu biti važan faktor u razvoju ruralnih područja i
smanjivanju siromaštva.

Downloads

##submissions.published##

2020-05-26

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ