POPULACIONI STATUS, ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MRKIM MEDVJEDOM (Ursus arctos) U REPUBLICI SRPSKOJ - STAVOVI JAVNOSTI

Authors

  • Igor Trbojević
  • Jasmin Pašić
  • Mareike Brix
  • Oliver Stevanović
  • Tijana Trbojević

DOI:

https://doi.org/10.7251/GSF1929057T

Abstract

Ovaj rad predstavlja novi korak u razumijevanju stvarnog stanja populacije mrkog medvjeda (Ursus arctos)
koji nastanjuje područja Republike Srpske (RS). Rezultati dobijeni anketiranjem 38 od 42 (91%) organizacije
koje upravljaju medvjedima u RS (lovačke organizacije, šumska gazdinstva i nacionalni parkovi)
služe kao osnova za razvoj boljeg upravljanja i zaštite vrste. Anketirani ispitanici imali su veoma visoko
opšte mišljenje o medvjedima, što je ocijenjeno prosječnom ocjenom 4,6 (od 1 − vrlo loše do 5 − odlično).
Većina ispitanika (74%) nije bila sigurna koji je stvarni broj medvjeda u RS. Nedostatak implementacije
CITES-a u RS prepoznat je kao važna potreba za promjenom postojećeg zakonodavstva (65% mišljenja).
U 79% lovišta su zabilježene štete od medvjeda, najčešće na stoci (40%) i pčelinjacima (37%). Prisutnost
medvjeda s problematičnim ponašanjem u RS prijavilo je 50% ispitanika, a to je manifestovano kroz stalno
pojavljivanje šteta (58% ispitanika), napade na ljude (11%) i kretanju kroz naseljena područja bez straha
od ljudi (11%). 74% ispitanika smatralo je da je trajno uklanjanje problematičnih jedinki najdjelotvornije
rješenje. Krivolov je identifikovan kao jedna od najvećih prijetnji i prijavljen je u 61% lovišta, a 81% ispitanika
smatra da je stopa krivolova na području RS visoka (47%) i srednje visoka (34%). Uzimajući u obzir
sve odgovore, predlažemo hitno stvaranje plana upravljanja mrkim medvjedom, jer bi se time mogli riješiti
brojni problemi, pitanja i sumnje u pogledu upravljanja i boljeg suživota s ovom vrstom u RS.

Published

2020-05-26

Issue

Section

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ