PRILOG POZNAVANJU RASPROSTRANJENJA I EKOLOGIJE CRNJUŠE (Erica carnea L.) U BOSNI I HERCEGOVINI

##article.authors##

  • Ognjen Lukić
  • Đorđije Milanović
  • Jugoslav Brujić
  • Vladimir Stupar

##article.abstract##

U radu je prikazano 13 novih nalazišta crnjuše (Erica carnea L.) u Bosni i Hercegovini (BiH). Prikupljeni su
svi literaturni navodi za ovu vrstu u BiH i zajedno sa novim nalazištima prikazani na MGRS mreži kvadrata
veličine 10x10 km. Podaci su prikazani posebno za svaki tip geološke podloge: dolomiti, serpentiniti,
krečnjaci, silikati i posebno visokoplaninski karbonati. Prikazan je i raspon visina nalazišta za pojedine
grupe geoloških podloga. Pored novih nalazišta na dolomitnim i silikatnim staništima, u radu se skreće
pažnja na nalazišta crnjuše u krečnjačkim kanjonima Vrbasa, Bistrice i Drine, što predstavlja i novo
stanište ove vrste u BiH, koje je u radu detaljnije opisano.

Downloads

##submissions.published##

2020-05-26

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ