ANALIZA POVREDA PRI RADU U ŠUMARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE – STUDIJ SLUČAJA JP “UNSKO-SANSKE ŠUME”

Authors

  • Velid Halilović
  • Jusuf Musić
  • Jelena Knežević
  • Dane Marčeta
  • Mevludin Drek

DOI:

https://doi.org/10.7251/GSF2030006H

Abstract

S obzirom na to da je šumarstvo djelatnost u kojoj su radnici izloženi relativno velikom stepenu opasnosti
od nastanka povreda i profesionalnih oboljenja, ova pojava zahtijeva poseban pristup u segmentu
zaštite na radu. Učestalost pojavljivanja povreda i profesionalnih oboljenja u šumarstvu dobar su pokazatelj
nivoa sigurnosti radnika pri radu. Iz tog razloga se kroz analizu povreda na radu u JP ŠPD „Unskosanske
šume” d.o.o. Bosanska Krupa nastojalo steći uvid u stanje sigurnosti na radu. Analiziran je period
od 10 godina (2010–2019) i u tom periodu je evidentirano 213 povreda za cijelo preduzeće. Analiza
povreda je obavljena po godinama i mjesecima, prema mjestu nastanka, prema radnom mjestu, prema
materijalnom izvoru povrede, prema starosnoj dobi radnika, prema povrijeđenom dijelu tijela, itd. Na
osnovu broja povreda po zapremini izrađenoga drveta (43/mil.m3), stanje sigurnosti pri radu može se
ocijeniti kao zadovoljavajuće. Najzastupljenije su povrede ekstremiteta (64%), zatim, povrede su češće
početkom radne sedmice (26,3%). Najčešći uzrok povrede bio je izazvan padom (62%). Analiza broja
povreda po godinama u analiziranom periodu pokazuje da se ističu 2018, a naročito 2019. godina, što
se može povezati sa trendom povećanja obima poslova u vlastitoj režiji. Takođe, analiza je pokazala da
se najviše povreda desi u ljetnim mjesecima. Prema analizi koja se odnosi na invalide rada, ustanovljeno
je da većina registrovanih invalida rada u preduzeću spada u invalide druge kategorije. Invalidi rada čine
čak 10,36% ukupne radne snage. Za skoro 80% invalida rada kao glavni uzrok invalidnosti navedena je
bolest, tj. razne zdravstvene tegobe koje su smanjile njihovu radnu sposobnost. Samo dvojica radnika
su invalidi zbog profesionalnog oboljenja, što je veoma ohrabrujući podatak.
Bez obzira na značajan tehnološki napredak i razvoj, posao u šumarstvu se još uvijek smatra jednim od
najopasnijih zanimanja na svijetu.

Published

2021-09-09

Issue

Section

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ