KLIJAVOST SJEMENA I VITALITET EMBRIONA PITOMOG KESTENA (Castanea sativa Mill.) NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE

Authors

  • Vanja Daničić
  • Vasilije Isajev
  • Milan Mataruga
  • Branislav Cvjetković

DOI:

https://doi.org/10.7251/GSF2030007D

Abstract

Analiziranje kvaliteta sjemena i njegovog klijanja ima veliku važnost u proučavanju varijabiliteta pitomog
kestena. Ovim analizama se u najranijem uzrastu biljaka može utvrditi obim potencijalne genetičke
varijabilnosti vrste.
U radu su prikazani rezultati ispitivanja kvaliteta sjemena, direktnim (tehnička klijavost) i indirektnim
metodom (ispitivanje vitaliteta embriona pomoću Tetrazolijum testa – TZ-test), za uzorke pitomog kestena
iz šest prirodnih populacija sa područja Bosne i Hercegovine (BiH). Ispitivanja su obavljena prema
uputstvima „The International Seed Testing Association”. Analizom su obuhvaćene uzastopno dvije kalendarske
godine. Utvrđena je niska prosječna vrijednost klijavosti sjemena kao i vitaliteta embriona za
sve istraživane populacije u obje godine istraživanja. Poznavanje kvaliteta sjemena važan je faktor za sve
koji su uključeni u proces proizvodnje sjemena, a informacija o njegovom kvalitetu omogućava smjernice
tokom proizvodnje, trgovine i skladištenja.

Published

2021-09-09

Issue

Section

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ