PRIRODNE POPULACIJE PANČIĆEVE OMORIKE U REPUBLICI SRPSKOJ (BOSNA I HERCEGOVINA)

Authors

  • Milan Mataruga
  • Đorđije Milanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/GSF2030005M

Abstract

Rasprostranjenost, brojnost i trendovi su među ključnim podacima potrebnim za definisanje stanja
neke ugrožene vrste. Poslije 70 godina od saopštenja Pavla Fukareka (1951), u ovom radu se daje detaljan
pregled trenutnog stanja omorike na području Republike Srpske (Bosne i Hercegovine). U periodu
2017–2020. godine autori su obišli sve lokalitete koji su u literaturi navedeni od vremena prvog opisa
ove vrste do danas, konstatovali trenutno stanje, predstavili opis staništa, odredili starost i dimenzije,
te procijenili brojnost stabala.
Istraživanja su vršena na ukupno 40 lokaliteta, gdje je konstatovano da se omorika javlja (u većim ili
manjim grupama stabala) na 26 lokaliteta, pojedinačna stabla na 3 lokaliteta, dok na 11 lokaliteta nije
pronađeno nijedno stablo omorike. Na kraju je urađena klasifikacija svih lokaliteta u zavisnosti od brojnosti
stabala i fiziološkog stanja sa ciljem definisanja prioriteta u daljim aktivnostima na očuvanju ove
vrste.

Published

2021-09-09

Issue

Section

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ