HOMOGENOST I PROSTORNA STRUKTURA ZRELIH SASTOJINA HRASTA KITNJAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Authors

  • Vojislav Dukić Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75A, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  • Branko Stajić Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
  • Danijela Petrović Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75A, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

DOI:

https://doi.org/10.7251/GSF2131017D

Abstract

U čistim zrelim sastojinama hrasta kitnjaka u kontinentalnom dijelu Bosne i Hercegovine istraživani
su elementi prostorne strukture sastojina. Privremene ogledne površine postavljene su na pet lokaliteta,
tačnije, u pet ekoloških jedinica. Sastojine se nalaze u VII dobnom razredu (120–140 godina).
Za definisanje homogenosti sastojina izračunati su indeksi homogenosti. U istraživanim sastojinama,
sa pogoršanjem stanišnih uslova smanjuje se homogenost. Utvrđeni indeksi diferenciranja prečnika
stabala po ekološkim jedinicama su približno jednaki. Primjenom metoda za utvrđivanje prostornog
rasporeda stabala konstatovana je značajna slučajnost razmještaja stabala u prostoru.

Downloads

Published

2022-01-24

Issue

Section

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ