ДЕБЉИНСКА И ЗАПРЕМИНСКА СТРУКТУРА САСТОЈИНЕ БУКВЕ И ЈЕЛЕ У СТРОГО ЗАШТИЋЕНОМ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ „ЗОФИК“ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ „КОЗАРА“

Authors

  • Драган Ромчевић Јавна установа Национални парк “Козара“, Вука Караџића 43, Приједор, Босна и Херцеговина

DOI:

https://doi.org/10.7251/GSF2131031R

Abstract

У овом раду је извршен тотални премјер свих стабала на сталној огледној површини у строго
заштићеном резервату природе „Зофик”, у циљу утврђивања дебљинске и запреминске
структуре. Димензијe сталне огледне површине износе 100х100 метара. Измјерени пречници
су разврстани у дебљинске степене ширине 5 центиметара, а затим и у дебљинске разреде.
Анализом дебљинске и запреминске структуре може се закључити да се ради о састојини која
знатно одступа од пребирне структуре, да је разнодобна и да већ почиње личити на прашумски
тип како по структури тако и по укупној дрвној запремини, која износи 632,69 m3/ha.

Downloads

Published

2022-01-24

Issue

Section

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ