Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Пријављени чланак није претходно објављиван нити се налази у поступку рецензије код неког другог часописа. У супротном, молимо да то образложите под "коментари уреднику".
  • Датотека која садржи рад је у Мајкрософти Ворд или РТФ формату.
  • URL адресе за мрежно доступне библиографске честице су приложене.
  • Текст садржи једноструки размак; користи се фонт 12; преферира се курзив(italic), редије него подцртавање (прихвата се за URL адресе); и све илустрације, слике и табеле су смјештене на прикладним мјестима у тексту, радије него на његовом крају.
  • Текст испуњава стилске и библиографске захтјеве наведене у Смјернице за ауторе, које се налазе у рубрици "о часопису".
  • Ако предајете за стручно рецензирану рубрику часописа, упутства у Како осигурати анонимност рецензије се морају слиједити.

Privacy Statement

Имена и адресе е-поште регистроване на овим страницама користиће се искључиво у наведене сврхе часописа и неће бити доступне ни једној другој страници.