НАЦИОНАЛНА ДИМЕНЗИЈА ТЕАТРА... И ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК ЊЕНОГ ОСТВАРЕЊА

Authors

  • Саша Саиловић

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGN1710017S

Abstract

Европска унија, наднационалнa
заједницa држава, трага за
заједничким идентитетом који
у новије време угрожавају раз-
новрсне кризе. Примери ове по-
траге су, поред осталог и бројни
радови из филозофије, социологије,
етнологије, антропологије,
психологије и политичких наука,
посебно они настали половином
прошлог и почетком овог века.

Published

2017-12-25

Issue

Section

Чланци