ПОЗОРИШТЕ И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Authors

  • Бранко Брђанин

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGN1710057B

Abstract

Од самог оснивања првог „сталног“-професионалног
позоришта у Бањој Луци, септембра 1930, у жижу је постављена, поред
просвјетне-„општекултурне“ и национална намјена, али и одређење према
културно-политичком контексту. Рад покушава да дефинише појмове,
мјесто и улогу „народног“ и „националног“, да би се – преко репертоара
и реализације-представа – у различитим историјским етапама и кон-
текстима допрло до одређења карактера конкретног позоришта и
његовог мјеста у устројству, конституисању и афирмисању националног
идентитета.

Published

2017-12-25

Issue

Section

Чланци