ПРВИ МОДЕРНИ ЛИТЕРАТ СРПСКИ Тихомир Остојић о Јовану Стерији Поповићу

Authors

  • Др Душко Певуља

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGN1911009P

Abstract

У раду се детаљно анализира расправа књижевног историчара Тихомира Остојића посвећена Јовану Стерији Поповићу. Настала на основу предавања одржаног у Матици српској поводом двоструке Стеријине годишњице, она представља вриједан прилог проучавању дјела овога писца и један од најбољих радова који је Остојић уопште написао. Остојић сагледава књижевноисторијски статус Стеријиног опуса и његов значај у токовима српске књижевности, истиче жанровску разноврсност његовог дјела, освјетљава његова тежишна поетичка својства те успоставља, у оквирима једног богатог и разноврсног стваралачког комплекса, поуздан вредносни поредак. Поред наведене студије, узети су у разматрање и краћи написи Тихомира Остојића о Стерији, као и портрет који је овај заслужни проучавалац наше књижевне прошлости о њему сачинио у својој Историји српске књижевности из 1923. године.

Published

2021-09-14

Issue

Section

Чланци