ВРЕМЕНСКО-ПРОСТОРНИ ОКВИРИ ТЕАТРАЛИЗОВАНИХ ПРАЗНИКА

Authors

  • Младен Кокошар

DOI:

https://doi.org/10.7251/AGN1911031K

Abstract

Празник се рађао у дугом процесу формирања обредних и обичајних права и постепеног сазријевања њихових властитих изражајних средстава, као што су маске, музика, игре, разни реквизити и др. Почетке појаве и развоја празника многи теоретичари постављају у временско-просторне оквире слободног времена или доколице, која је за циљ имала осмишљавање разноврсних театрализованих приказа, дромена, ритуалних похода и обредних радњи забавног и магијског карактера, гдје су игра, пјесма и весеље имали примарну улогу.

Published

2021-09-14

Issue

Section

Чланци