Vol. 8 No. 8 (2018): GODIŠNJAK FAKULTETA PRAVNIH NAUKA - APEIRON

					View Vol. 8 No. 8 (2018): GODIŠNJAK FAKULTETA PRAVNIH NAUKA - APEIRON

Naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka
ISSN: 2232-9668 (Print) / 2232-9684 (Online) / UDK: 34

Published: 2018-07-24

Чланци