SUICIDALNOST KOD DEPRESIVNIH PACIJENATA

Authors

  • Sanja Vukadinoć Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Banja Luka
  • Milan B. Stojaković Medicinski fakutlet u Banjoj Luci, Republika Srpska

DOI:

https://doi.org/10.7251/PSY1002023V

Abstract

UVOD: Mentalno zdravlje je od suštinskog značaja za kvalitet života jer unapređenjem mentalnog zdravlja povećava se kvalitet života i mentalno blagostanje čitave populacije, uključujući i ljude s mentalnim problemima i njihove članove porodice, prijatelje i druge osobe izvan zvaničnih službi koje pružaju njegu a samim tim se utiče i na smanjenje stope suicida, imajući u vidu da najveći postotak suicida i počine osobe s mentalnim poreremećajima, oko 90% svih suicida.


CILJ: Ova studija istražuje probleme dijagnostike i liječenja depresivnih poremećaja, suicidalnosti depresivnih pacijenata, zastupljenost broja depresivnih osoba i faktore rizika kod suicidalnog ponašanja, te način prevencije suicidalnosti depresivnih pacijenata.


METODE: U kliničkom istraživanju Odjeljenja za urgentnu psihijatriju Kliničkog centra u Banjoj Luci, u vremenskom periodu od 1. januara 2006, godine do 1. januara 2007. godine ispitivali smo ukupno 420 hospitalizovanih pacijenata, 297 žena i 123 muškaraca, dobi od 25 do 65 godina, koji su ispunjavali PHQ-9,

REZULTATI: Od ukupno hospitalizovanih 420 pacijenata 42 (10,0%) je pokušalo samoubistvo. Od toga 17 (4,05%) koji su pokušali samoubistvo hospitalizovani su pod primarnom dijagnozom Dg: Tentamen suicidii. Pokušaj samoubistva pacijenata koji su bili u hospitalizovant pod primamom Dg: Depressio je 25 (5,95%) depresivnom stanju. U grupi pacijenata s pokušajem samoubistva sa primarnom dijagnozom Dg: Tentamen suicidii (id ukupno 17 hospitalizovanih pacijenata kod 6 je depresija je recidivirala više od tri puta prije suicidalnog čina.

ZAKLJUČAK: Naše ispitivanje faktora rizika kod suicidalnog ponašanja na uzorku 420 kliničkih ispitanika nije našlo statistički značajne razlike u pogledu faktora rizika. I dalje ostaje otvoreno pitanje koliko smo u mogućnosti da preventiramo sve suicide. Paradoksalno. uz sve navedeno i poznato, mogućnosti sigurne predikcije i prevencije suicida još uvek su limitirane. Samoubilački čin je svojstven samo čovjeku, prisutan u svim kulturama i ostao nerazjašnjen do današnjeg dana.

Published

2010-10-19