Vol. 1 No. 1-2 (2010): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2010