UPOREDNA ANALIZA DEJSTVA ANTIDEPRESIVNIH LIJEKOVA SERTRALINA, PAROKSETINA I VENLAFAKSINA NA DUŽINU QT INTERVALA KOD DEPRESIVNIH PACIJENATA SA ALKOHOLNOM ZAVISNOŠĆU

Authors

  • Sanja Vukadinović Stojanović
  • Zlatan Stojanović
  • Želimir Erić

DOI:

https://doi.org/10.7251/PSY1901006V

Abstract

Depresivni poremećaji smatraju se jednim od najvećih zdravstvenih problema od javnog značaja. U
kаrdiologiji QТ interval је mjеrа vremena između početka Q talasa dо krаја Т talasa u еlektričnom ciklusu srca.
Produžen QТ interval је biomarker za potencijalni razvoj ventrikularnih aritmija i faktor rizika od iznenadne
smrti. Cilj ovog istraživanja je bio da se istraži dejstvo i izvrši uporedna analiza antidepresivnih lijekova
sertralina, paroksetina i venlafaksina na dužinu QT intervala kod depresivnih pacijenata sa alkoholnom
zavisnošću. Ispitanici i metode: Ovim istraživanjem obuhvaćeni su pacijenti muškog pola (stariji od 18 godina),
oboljeli od alkoholne bolesti kod kojih je na početku hospitalizacije na osnovu DSM-IV kriterijuma i pozitivne
Hamiltonove skale za procjenu depresije dijagnostikovana depresija tj. depresivni poremećaj. Studija je
obuhvatila ukupno 147 pacijenata, podijeljenih u tri podgrupe sa po 49 pacijenata, od kojih je svaka podgrupa
primala jedan od ispitivanih lijekova: sertralin, paroksetin i venlafaksin tokom 20 dana. U našoj studiji globalni
QTc interval (12-odvodni) određivan je automatski primjenom EKG aparata proizvođača i tipa “Schiller
Cardiovit AT-1” koji koristi “SCHILLER ECG Measurement and Interpretation Software for Children and
Adult ECGs”. Izmjerene/empirijske vrijednosti podataka statistički su obrađivane u SPSS 16.0 programskom
paketu za Windows. Korištene su metode deskriptivne statistike i metode statističkog testiranja hipoteza.
Rezultati: U našoj studiji nismo utvrdili efekat i statistički značajne razlike na dužinu QTc intervala između
ordiniranih antidepresiva (p = 0.286). Razlike u dužini QTc intervala između ordiniranih antidepresiva nakon
korekcije za serumske vrijednosti gama glutamil transferaze (GGT) i vrijednosti skora Hamiltonove skale za
depresiju (HRSD) također nisu statistički značajne (p = 0.135). Također smo ispitivali razlike u dužini QTc
intervala između ordiniranih antidepresiva, a u zavisnosti od odgovora na antidepresivnu terapiju (responderi /
non-responderi). Uočena je veća dužina QTc intervala kod respondera u sertralinskoj grupi za 3.816 ms,
paroksetinskoj grupi 0.753 ms i u venlafaksinskoj grupi za 4.974 ms, ali iste nisu statistički značajne (p > 0.05).

Published

2020-06-05
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot