Vol. 10 No. 1-2 (2019): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2019