ANALIZA KORELACIJE MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA GLAVE REPATOG JEDRA I INTENZITETA ANKSIOZNOG POREMEĆAJA

Authors

  • Zlatan Stojanović
  • Sanja Vukadinović Stojanović
  • Milan Stojaković

DOI:

https://doi.org/10.7251/PSY1901020S

Abstract

Repato jedro (nc. caudatus) funkcionalno pripada ekstrapiramidalnom motornom sistemu. U posljednje
vrijeme repato jedro se funkcionalno dovodi i u vezu sa regulacijom emocija, a naročito pojavom depresije. Cilj
našeg rada je bio da se ispita funkcionalna povezanost repatog jedra u regulaciji drugog učestalog poremećaja
emocija tj. anksioznosti. Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo ukupno trideset i jednu osobu oboljelu od
generalizovanog anksioznog poremećaja (F41.1). Dijagnoza anksioznog poremećaja je postavljana na osnovu
DSM-V kriterijuma, a intenzitet anksioznosti je procjenjivan primjenom Bekove skale za anksioznost. Veličina
glave repatog jedra određivana je na aksijalnim nekontrasnim CT snimcima na površini najvećeg poprečnog
presjeka primjenom AutoCAD 2007 digitalne morfometrije. Statistički podaci su obrađivani u SPSS 16.0
programskom paketu. Statistički zaključci izneseni su na osnovu dvosmjernog p < 0.05. Rezultati: U ovoj studiji
mi smo ustanovili pozitivnu korelaciju intenziteta anksioznosti i površine najvećeg poprečnog presjeka glave nc.
caudatusa lijevo (B = 0.135, p = 0.027). Međutim utvrdili smo pozitivnu korelaciju obima poprečnog presjeka
glave repatog jedra i intenziteta anksioznosti obostrano (lijevo B = 0.383, p = 0.001; desno B = 0.342, p =
0.007). Zaključak: Rezultati našeg istraživanja ukazali su na pozitivnu korelaciju površine presjeka glave
repatog jedra lijevo i intenziteta anksioznosti. Budući da je korelacija obima presjeka glave repatog jedra i
intenziteta anksioznosti potvrđena obostrano, ukazujemo na mogućnost da je matematički parametar obima
glave repatog jedra pouzdaniji parametar u procjeni intenziteta anksioznosti od površine.

Published

2020-06-05