ANALIZA KORELACIJE MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA TALAMUSA I INTENZITETA POREMEĆAJA PAŽNJE I HIPERAKTIVITETA ODRASLIH

Authors

  • Zlatan Stojanović
  • Sanja Vukadinović Stojanović
  • Gordana Macanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/PSY1901028S

Abstract

Uvod: Prefrontalni asocijativni korteks je sjedište izvršnih funkcija ("executive functions") među kojima je i
pažnja. Preko talamičke radijacije i pedunculi thalami anterior, talamus je u značajnoj mjeri povezan sa čeonim
režnjem i zonama koje regulišu izvršne funkcije i pažnju. Cilj ovog rada je bio da se ispita uloga talamusa u
kontroli i modulaciji psihičke funkcije pažnje posmatranjem korelacije veličine talamusa i intenziteta
psihopatoloških fenomena kod pacijenata sa poremećajem pažnje i hiperaktivitetom odraslih (ADHD) (F90.0).
Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo ukupno trideset i jednu osobu oboljelu od poremećaja pažnje i
hiperaktiviteta odraslih (ADHD). Dijagnoza poremećaja pažnje je postavljana na osnovu DSM-V kriterijuma, a
intenzitet pormećaja je procjenjivan primjenom skale za procjenu intenziteta poremećaja pažnje i hiperaktiviteta
odraslih (Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v1.1) Symptom Checklist). Veličina talamusa određivana je na
aksijalnim nekontrasnim CT snimcima na površini najvećeg poprečnog presjeka primjenom AutoCAD 2007
digitalne morfometrije. Statistički podaci su obrađivani u SPSS 16.0 programskom paketu. Statistički zaključci
izneseni su na osnovu dvosmjernog p < 0.05. Rezultati: Uočili smo negativnu korelaciju površine najvećeg
poprečnog presjeka talamusa lijevo i intenziteta poremećaja pažnje (regresioni koeficijent B = -0.042, p =
0.009). Negativna korelacija površine najvećeg poprečnog presjeka talamusa i intenziteta poremećaja pažnje
uočena je i na desnoj hemisferi mozga (regresioni koeficijent B = -0.027, p = 0.012). Ispitivanjem povezanosti
obima presjeka talamusa i intenziteta poremećaja pažnje, nije uočena statistički značajna korelacija obostrano
(p > 0.05). Zaključak: Rezultati našeg istraživanja ukazuju da je veći intenzitet poremećaja pažnje bio udružen
sa manjim presjekom talamusa. Nalazi u literaturi koji negiraju takvu povezanost obavezuju nas na istraživanje
suptilnijih mehanizama regulacije psihičke funkcije pažnje od strane talamusa i drugih regiona mozga.

Published

2020-06-05
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d