FUNKCIONALNA POVEZANOST TALAMUSA I PSIHOTIČNIH MANIFESTACIJA KOD SHIZOFRENIJE

Authors

  • Sanja Vukadinović Stojanović
  • Gordana Macanović
  • Nada Banjac
  • Zlatan Stojanović

DOI:

https://doi.org/10.7251/PSY1901036V

Abstract

Uvod: Shizofrenija je hronično duševno oboljenje koje se karakteriše organskim promjenama u sivoj i bijeloj
masi mozga. Morfološke promjene moždanih struktura mogu imati prediktivnu vrijednost u procjeni
dijagnostike i razvoja ovog teškog duševnog poremećaja. Cilj našeg rada je bio da se ispita da li postoji
povezanost morfoloških karakteristika talamusa (veličine i oblika) i intenziteta psihotičnih manifestacija kod
pacijenata oboljelih od shizofrenije. Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo ukupno trideset i jednu
osobu oboljelu od shizofrenije. Dijagnoza shizofrenije je postavljana na osnovu DSM-V kriterijuma, a intenzitet
psihotičnih manifestacija je procjenjivan primjenom skale za procjenu psihotičnih poremećaja- BPRS (Brief
Psychiatric Rating Scale). Morfometrijske karakteristike talamusa određivane su na aksijalnim nekontrasnim
CT snimcima na površini najvećeg poprečnog presjeka primjenom AutoCAD 2007 digitalne morfometrije.
Statistički podaci su obrađivani u SPSS 16.0 programskom paketu. Statistički zaključci izneseni su na osnovu
dvosmjernog p < 0.05. Rezultati: Ispitivanjem povezanosti intenziteta psihotičnih manifestacija (BPRS skora)
pacijenata sa shizofrenijom od površine najvećeg poprečnog presjeka talamusa ustanovili smo veći intenzitet
psihotičnih manifestacija kod osoba sa manjom površinom presjeka talamusa na lijevoj hemisferi mozga
(regresioni koeficijent B = -0.070, p = 0.001). Nismo uočili statistički značajnu povezanost obima talamusa na
lijevoj hemisferi mozga i psihotičnih manifestacija (regresioni koeficijent B = -0.024, p = 0.803), kao ni
povezanost veličine i obima talamusa sa intenzitetom psihotičnih manifestacija na desnoj hemisferi mozga
(površina desno: regresioni koeficijent B = -0.023, p = 0.314; obim desno: regresioni koeficijent B = -0.059, p
= 0.585 ). Zaključak: U našoj studiji mi smo utvrdili da je kod pacijenata sa shizofrenijom prisutan veći
intenzitet psihotičnih manifestacija kod osoba sa manjom površinom presjeka talamusa na lijevoj hemisferi
mozga. Veličina talamusa može poslužiti kao biomarker nastanka i razvoja shizofrenije.

Published

2020-06-05
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d