ECONOMICS

ČASOPIS ZA EKONOMSKU TEORIJU I ANALIZU
Izdavač: ''OIKOS INSTITUT'' d.o.o. Bijeljina
Časopis izlazi polugodišnje

Свеска 5, Бр. 1 (2017): ECONOMICS


Слика насловнице броја