ECONOMICS

ČASOPIS ZA EKONOMSKU TEORIJU I ANALIZU
Izdavač: ''OIKOS INSTITUT'' d.o.o. Bijeljina
Časopis izlazi polugodišnje

Свеска 1, Бр. 2 (2016): ECONOMICS


Слика насловнице броја