Vol. 3 No. 1-2 (2012): PSYMEDICA - ČASOPIS ZA PSIHIJATRIJU, PSIHOLOGIJU I SRODNE DISCIPLINE 2012