##about.aboutContext##

"Биомедицинска истраживања" (BII), часопис Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву  објављује оригиналне научне радове, претходна или кратка саопштења, прегледе литературе, приказе случајева, радове из историје медицине, приказе књига, извјештаје са научних и стручних скупова, дописе за рубрику Ин мемориам, новости и писма Уредништву из свих области медицине, стоматологије, дефектологије и здравствене његе.

##journal.currentIssue##

##issue.vol## 12 ##issue.no## 1 (2021): Biomedicinska istraživanja
					##issue.viewIssueIdentification##
##submissions.published##: 2021-12-14

Чланци

##journal.viewAllIssues##