ВЕТЕРИНАРСКИ ЖУРНАЛ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

„Ветеринарски журнал Републике Српске” је научно-стручни часопис ЈУ Ветеринарског института Републике Српске „Др Васо Бутозан“, Бања Лука. Часопис је основан 2001. године од стране Друштва ветеринара Републике Српске. Излази два пута годишње. Штампа се у 300 примјерака, а доступан је и on-line на интернет страници Института: www.virsvb.com.


Часопис објављује радове на српском језику са кратким садржајем на енглеском језику. Радови иностраних аутора се објављују на енглеском језику са кратким садржајем на српском језику.

У часопису се публикују: оригинални и стручни-научни радови, прегледни радови, кратка саопштења и рад у форми приказа случаја водећих стручњака из области ветеринарске медицине и биомедицинских наука, али и других области од значаја за основну област. У „Ветеринарском журналу Републике Српске” могу се наћи рубрике у форми научно-популаризујућих текстова и информативних чланака из области ветеринарске медицине у Републици Српској и региону. Сви приспјели радови подлежу анонимној и стручној рецензији коју бира редакциони одбор часописа. Информативни и научно-популаризирајући чланци не подлијежу рецензији.

Издавачка политика „Ветеринарског журнала Републике Српске“ има за циљ  подизање квалитета научно-истраживачког рада и стручног информисања ветеринара у Републици Српској.

 

Главни и одговорни уредник:

Проф. др Драго Н. Недић

Издавач: ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ Бања Лука

Република Српска / Босна и Херцеговина

Оснивач: Друштво ветеринара Републике Српске

Година оснивања: 2001

Тираж: 300

Учесталост: 2 пута годишње

Адреса:

ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“, Бања Лука, Република Српска, БиХ
Бранка Радичевића 18, 78000 Бања Лука
Телефон/ факс: +387-51-229-210
Е-mail: drago.nedic@virsvb.com
Web: www.virsvb.com

Последњи број:

http://www.virsvb.com/veterinarski_zurnali/2013/02_veterinarski_zurnal_2013.pdf


Свеска 16, Бр. 2 (2016): ВЕТЕРИНАРСКИ ЖУРНАЛ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Слика насловнице броја