DOI Српска


Лого заглавља странице

AGROFOR

AGROFOR International Journal publishes scientific and expert papers on agriculture, rural development, environmental protection and management of natural resources, animal husbandry and veterinary medicine, forestry, and biology. It is the endeavor of the Journal to give place to papers of high scientific quality and international interest, authored by international scientist in order to stimulate contacts and exchange of knowledge fostering scientific productivity.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ACTA ECONOMICA

Acta Economica je naučni časopis Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koji je počeo da izlazi 2002. godine, i koji dva puta godišnje objavljuje radove iz svih disciplina koje se izučavaju na redovnom i postdiplomskom studiju, te prati aktuelna dešavanja iz oblasti ekonomskih nauka.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

AГГ+

АГГ+ је категорисани научни часопис који се бави темама из области архитектуре, урбанизма, грађевинарства, геодезије и других сродних научних области садржајно повезаних са примарним областима. Предност се даје научним чланцима који подлијежу рецензији и категоризацији (оригинални научни чланак, прегледни научни чланак, кратко или претходно саопштење), али се могу објављивати и стручни чланци који, такође, подлијежу рецензији. АГГ+ објављује и тематска издања: ванредни, допунски и специјални бројеви часописа који се не сматрају интегралним дијелом волумена научног часописа. У додатним прилозима могу се публиковати научне критике и полемике, интервјуи, библиографски прилози, рецензије и прикази (књиге, инструмента, рачунарског програма, случаја, научног догађаја, изложбе), вијести и актуелности из струке, хроника Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета те сажеци одбрањених докторских дисертација и магистарских/мастер теза.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

АГОН

АГОН - Часопис за позориште и визуелне комуникације (AGN)

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

AGROZNANJE

АГРОЗНАЊЕ

Agroznanje je naučni časopis, koji od 2000. godine izdaje Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Časopis izlazi tromjesečno. Časopis je indeksiran u CrossRef, CAB Abstracts, CABI Full Text i EBSCO bazama podataka.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

AKTUELNOSTI

Актуелности - Banja Luka College (АКТ)

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

АНАЛИ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Часопис за пословну економију, бизнис и менаџмент и комуникологију.
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛОВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ И МЕНАЏМЕНТ БАЊА ЛУКА

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE

Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva, iz oblasti pravnih i društevnih nauka.
Izdavač: Pravni fakultet PIM univerziteta Lukavica

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE / ARCHIVES FOR TECHNICAL SCIENCES

Izdavač: Tehnički institut Bijeljina, Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Neđo Đurić
Prvi broj - izdanje 2009. godine, Redovnost izlaženja: 2 x godišnje (maj – novembar)

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

БИБЛИОТЕКАРСТВО СРПСКЕ

Библиотекарство Српске - часопис из области библиотекарства и библиотечко-информационе делатности.
Осетивши потребу оснивања стручног часописа који би био од посебног интереса за библиотекаре, Управа Друштва библиотекара Републике Српске је 6. јуна 2003. године донијела Одлуку о оснивању и издавању стручног часописа.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

БИОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА

"Биомедицинска истраживања" (BII), часопис Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву  објављује оригиналне научне радове, претходна или кратка саопштења, прегледе литературе, приказе случајева, радове из историје медицине, приказе књига, извјештаје са научних и стручних скупова, дописе за рубрику Ин мемориам, новости и писма Уредништву из свих области медицине, стоматологије, дефектологије и здравствене његе.

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација

Лого заглавља странице

BULLETIN OF INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE

To advance research and education in the field of pure and applied mathematics, history and philosophy mathematics, and  mathematics education by providing journals, bulletins, newspapers, conferences, courses, lectures, seminars and any other charitable means.
Published by: Naučno društvo matematičara Banja Luka

Преглед часописа | Тренутни број часописа | Регистрација