БИБЛИОТЕКАРСТВО СРПСКЕ

Библиотекарство Српске - часопис из области библиотекарства и библиотечко-информационе делатности.
Осетивши потребу оснивања стручног часописа који би био од посебног интереса за библиотекаре, Управа Друштва библиотекара Републике Српске је 6. јуна 2003. године донијела Одлуку о оснивању и издавању стручног часописа.

Свеска 1, Бр. 7 (2018): Библиотекарство Српске


Слика насловнице броја