САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ

Циљ научног скупа је да кроз тематски и садржајни концепт повеже науку, струку и образовање на пољу градитељства са нагласком на процес интегралности и интердисциплинарности.
Издавач: Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Свеска 13, Бр. 1 (2018): НАУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ


Слика насловнице броја