Детаљи о аутору

Гајић, Мирјана

  • Бр. 15 (2012): HERALD 15 - Чланци
    СРПСКА НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА − ТЕОРИЈСКА УТЕМЕЉЕНОСТ И МОГУЋА УЛОГА У РЈЕШАВАЊУ САВРЕМЕНИХ ГЕОПОЛИТИЧКИХ ПРОБЛЕМАУ СРПСКИМ ЗЕМЉАМА
    Апстракт  PDF
  • Бр. 15 (2012): HERALD 15 - Чланци
    УТИЦАЈ ХИДРОГРАФСКИХ УСЛОВА НА ГЕОГРАФСКУ СРЕДИНУ ПАНЧЕВАЧКОГ РИТА, ПРЕ И ПОСЛЕ МЕЛИОРАЦИОНИХ РАДОВА – ПРИМЕРТРАНСФОРМАЦИЈЕ ГЕОПРОСТОРА
    Апстракт  PDF